Nejlepší krabičková dieta z fitnes King Kong
Je sestavená na míru od skutečného výživového, nutričního poradce.

Rozdíly oproti jiným krabičkovým dietám:
Sestaveno každému na míru (dle jeho požadavků, váhy, bazálního metabolismu, pohybové aktivity a dalších).

Poradce před zahájením diety s klientem vytvoří vstupní dotazník, zkonzultuje požadavky a zdravotní stav, dle něj vytvoří nutriční výživový plán.

Krabičková dieta na den zahrnuje 6 pokrmů připravených výhradně z čerstvých potravin s přiměřenou energetickou hodnotu, která je vhodně rozložená během dne.

Připravená dieta nezatěžuje organismus, dodává tělu vše, co potřebuje. Vytvoříte si správné stravovací návyky. Jídelníček se neustále mění a neopakuje se.KKodex výživového poradce

 • Poradce se musí řídit zásadami zdravého životního stylu a je v dobré fyzické kondici.


 • Poradce zná zásady zdravého vaření a umí připravit jednoduché pokrmy s využitím běžných potravin tzv. zdravých potravin.


 • Poradce se dlouhodobě vzdělává, zvyšuje svoji kvalifikaci a odbornost, sleduje neustále nové trendy ve výživě a novinky v oblasti tzv. zdravé výživy. Má kompletní přehled o nabídce výrobků na českém trhu, jako jsou zejména mléčné výrobky, maso, cereálie a potraviny ze sféry Bio potravin.


 • Poradce má obecný přehled o dalších součástech zdravého životního stylu, jako jsou kondiční pohybové aktivity, relaxace, regenerace, fyzioterapie, psychologie, alternativní medicíny. V těchto oblastech má i osobní zkušenosti alespoň jako klient.


 • Poradce má dobré všeobecné znalosti o potravních doplňcích a umí vybrat a doporučit na základě zdravotního stavu a individuálních potřeb klienta, stavu běžného potravinového řetězce. Má obecný přehled o nabídce doplňků stravy a funkčních potravin, popř. potravin pro zvláštní výživu na českém trhu. Jejich případný prodej a doporučování postaví na odborných znalostech o účincích potravinových doplňků, ale i na osobní zkušenosti s jejích užíváním.


 • Poradce je velmi zodpovědný a loajální vůči klientovi. Nikdy nesmí zveřejnovat jeho osobní diagnostické údaje třetí osobě.


 • Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů.


 • Poradce vždy před zahájením spolupráce vysvětlí jasně a přehledně klientovi, v čem spočívá nabízená služba, jaký je její rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s poradce spolupracovat, se doporučuje sepsat rámcovou smlouvu o rozsahu poradenských služeb a jejich ceně.


 • Výživová doporučení, rady a individuální jídelníčky sestavuje poradce vždy na základě kompletního vstupního dotazníku či podrobné osobní konzultace. Tímto způsobem se informuje zejména o:
  - současném zdravotním stavu, prodělaných nemocích , rodinných dispozicích, případných i tolerancích na potraviny nebo alergiích.
  - stravovacích zvyklostech klienta a jeho pitného režimu
  - užívaných lécích a doplňcích stravy
  - životním stylu, zaměstnání, aktuálním rodinné situaci
  - pohybových aktivitách klienta
  - motivaci klienta ke změnám v životním stylu a výživě


 • Poradce při osobní konzultaci používá základní dostupné diagnostické techniky k měření tělesných obvodů a jejich změn, obsahu tělesného tuku, vody, svalové hmoty, ale současně je si vědom jejich omezených poradenských služeb, kdy je osobní styk s klientem vyloučen zajistí aby klient svojí hmotnost a tělesné obvody měřil sám nebo pomocí diagnostiky, instalované v některých lékárnách nebo fitness.


 • U redukčních programů doporučovaných poradcem je nutné, aby poradce:
  - dobře znal problematiku hubnutí a redukci hmotnosti, zejména v souvislost výživy, pohybu a psychiky.
  - zahrnuje do redukčního programu i plán a dlouhodobé udržení zredukované hmotnosti a informoval klienta, že pouze dlouhodobé změny životního stylu přinášejí uspokojivé výsledky.


 • Poradce svými životními doporučeními zásadně nikoho neléčí, ale pouze podporuje zlepšení zdravotního stavu popř. doplňuje lékařem nařízenou terapii obecně známými osvědčenými postupy a doplňky stravy.